Skúsenosti,diverzifikácia a znalosť dopravného trhu dovoľujú našim pracovníkom realizovať najnáročnejšie prepravné operácie ako je „nadrozmerná preprava“ úspešne ,bezpečne a efektívne tak aby sme zabezpečili spokojnosť zákazníka.

Našimi spolupracovníkmi sú odborníci na nadrozmernú prepravu z celej Európy a sme certifikovanou spoločnosťou ISO.

Neobvykle rozmerné,dlhé,široké,vysoké,robustné a ťažké zásielky prepravované so štipkou nebezpečenstva vždy priťahovali zraky verejnosti. Či sa prepravujú betónové skruže alebo dlhé vrtule veterných elektrární to čo vidíte na ceste je len konečný výsledok zložitého procesu niekoľkotýždňového plánovania v ktorom sa nič nenecháva na náhodu.

Čo vyžaduje Nadrozmerná preprava?
Starostlivosť,odborné plánovanie,pozornosť,znalosti v cestnej preprave nadrozmerného tovaru alebo dovolených hmotností, ktoré upravujú zákony v cestnej premávke jednotlivých štátov v Európe. Vyžaduje sa povolenie prevádzkovateľa alebo vlastníka používaných ciest ako aj sprievod doprovodných vozidiel a asistenciu policajných hliadok ako aj hasičov.

Nič neponechávame na náhode , všetko je plánované. Výber správnej prepravnej trasy a získanie potrebných prepravných povolení sú kľúčovými krokmi k úspešnej realizácii nadrozmernej prepravy. Pre včasné doručenie je potrebná znalosť kvality aktuálnej cestnej siete v čase prepravy.
Limity na výšku a celkovú váhu ,ktoré majú byť dodržané,limity mostov a úseky ciest ktoré musia byť eventuálne uzavreté pre bežnú premávku. Pre včasne a bezpečné zabezpečenie doručenia musí byť k dispozícii aj plán B.

Nasledovné druhy tovarov nadrozmernej prepravy:
-preprava chladiacich veží a technológii pre papierenský priemysel
-preprava nadmerne veľkého tovaru
-preprava železobetónových nosníkov
-preprava foriem,síl,nádrží
-preprava konštrukcií ,priemyselných hál
-preprava montovaných domov
-preprava stavebných strojov
-preprava kombajnov
-preprava elementov pre veterné elektrárne
European UnionNorwaySwitzerland

Prepravu si môžete objednať medzi ktorýmikoľvek krajinami.