Vieme aký je dôležitý timing a správne načasovanie.
V dnešnom globálnom svete sú firmy nútene neustále inovovať,vylepšovať a re designovať svoje výrobky a nemôžu si dovoliť vyrábať s vysokými skladovými zásobami.

Ponúkame Vám našu prepravnú službu Just in time s ktorou to dokážete!

Naši špeditéri vypočujú Vaše požiadavky zanalyzujú a navrhnú individuálny variant dodávateľského reťazca. Aby sme dokázali čeliť výzvam pracujeme v systéme doručovania just in time prakticky neustále ,takže vieme o čom hovoríme.
Tento systém si vyžaduje zručnosti plánovania a flexibility myslenia a rýchlej reakcie v krízových situáciách. JIT si vyžaduje prísnu disciplínu a vysokú efektívnosť a spoľahlivosť celého logistického systému (dodávka - výroba - distribúcia - servis), vďaka čomu je možná plodná spolupráca.
Vieme že pre úspešné fungovanie JIT musí byť preprava zverená kvalitnému dopravcovi , u ktorého spoľahlivosť a presnosť je cenená viac ako rýchlosť prepravy.

Medzi výhody používania JIT sú:

-eliminácia zásob surovín, polotovarov
-zníženie počtu skladov hotových výrobkov
-zvýšenie počtu dodávok, rýchlosť doručovania
-zabezpečenie kvality v prípade výrobkov podliehajúcich skaze alebo výrobkov vystavených nepriaznivým procesom počas skladovania
European UnionNorwaySwitzerland

Prepravu si môžete objednať medzi ktorýmikoľvek krajinami.